زمان : روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۹۵/۷/۱۳ و ۹۵/۷/۱۴ براساس جدول زمانبندی و توزیع رشته ها .

مکان : ارومیه – بلوار آزادگان – خیابان رودکی – خیابان شهید حضرت پور – جنب پارک قائم(عج) – فرهنگسرا و مرکز آموزش ضمن خدمت شهرداری ارومیه .

موارد مصاحبه : مصاحبه پست های اداری در چهار حوزه ۱- ویژگیهای شخصیتی ۲- مهارت ها ۳- دانش شغلی ۴- نگرش به شرح ذیل برگزار خواهد شد .

* ویژگیهای شخصیتی شامل ۱- تسلط در برقراری ارتباط فن بیان ۲-اعتماد به نفس ۳-مدیریت تضاد ۴-فن مذاکره ۵-حضور ذهن و هوش .

* مهارتها شامل : ۱- آشنایی با زبان انگلیسی ۲-مهارت های هفت گانه ICDL ۳- گواهینامه های کاری ، شرکت در کنفرانس ها ، مقالات و … ۴- مهارت های ادراکی ۵- سوابق همکاری با مراکز پژوهشی و انجمن ها .

*دانش شغلی شامل ۱-آگاهی درون سازمانی ۲-آگاهی های شغلی ۳-آگاهی محیطی ۴-آشنایی با اهداف و ماموریت های شهرداری ها ۵- آشنایی با قوانین و مقررات شهرداریها .

*نگرش شامل ۱-نگرش شغلی ۲-نگرش سازمانی ۳- سبک تفکر ۴- اعتقادی ۵- انسان شناسی

توضیحات :

*تمامی داوطلبین براساس جدول زمانبندی اعلامی بایستی با در دست داشتن کارت ملی شناسایی و مدارک مرتبط با مصاحبه راس ساعت ۸ صبح در محل مصاحبه حضور داشته باشند .

*نمره نهایی هر داوطلب براساس امتیاز آزمون کتبی با ضریب ( ۲ ) و امتیاز مصاحبه با ضریب ( ۱ ) محاسبه و داوطلبان براساس بالاترین نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر عنوان شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند .

*انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی ، مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهند شد .

*از پذیرفته شدگان مشاغل عملیاتی کاردان آتش نشان و راننده وسایط نقلیه تندروی سنگین متعاقباً با اعلام قبلی آزمون عملی به عمل خواهد آمد و این دسته از داوطلبین فاقد مرحله مصاحبه تخصصی می باشند .

*عدم حضور داوطلب در جلسه مصاحبه به منزله انصراف از آزمون تلقی و با توجه به عدم امکان تکرار مصاحبه به اعتراضات بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک کنید

جدول توزیع رشته ها و زمانبندی مصاحبه پست های اداری آزمون استخدامی

ردیف

رشته شغلی

شهر مورد تقاضا

تاریخ مصاحبه

۱

کارپرداز

سردشت

۱۳/۷/۹۵

۲

مسئول دفتر

سردشت

۱۳/۷/۹۵

۳

کارشناس روابط عمومی

سردشت

۱۳/۷/۹۵

۴

کارشناس امور فرهنگی

سردشت

۱۳/۷/۹۵

۵

حسابدار

سردشت

۱۳/۷/۹۵

۶

کارشناس عمران

سردشت

۱۳/۷/۹۵

۷

کارشناس خدمات شهری

سردشت

۱۳/۷/۹۵

۸

کارشناس محیط زیست

سردشت

۱۳/۷/۹۵

۹

حسابدار

اشنویه

۱۳/۷/۹۵

۱۰

کارشناس عمران

اشنویه

۱۳/۷/۹۵

۱۱

حسابدار

بوکان

۱۳/۷/۹۵

۱۲

کارشناس نقشه برداری

بوکان

۱۳/۷/۹۵

۱۳

کارشناس عمران (۲نفر)

بوکان

۱۳/۷/۹۵

۱۴

متصدی آمار و اطلاعات

سیه چشمه

۱۴/۷/۹۵

۱۵

کارشناس فضای سبز

سیه چشمه

۱۴/۷/۹۵

۱۶

کارشناس عمران

سیه چشمه

۱۴/۷/۹۵

۱۷

کاردان امور رایانه

سلماس

۱۴/۷/۹۵

۱۸

کارپرداز

سلماس

۱۴/۷/۹۵

۱۹

انباردار

سلماس

۱۴/۷/۹۵

۲۰

کارشناس آموزش

سلماس

۱۴/۷/۹۵

۲۱

کارپرداز

خوی

۱۴/۷/۹۵

۲۲

حسابدار

پلدشت

۱۴/۷/۹۵

۲۳

جمعدار امین و اموال

فیرورق

۱۴/۷/۹۵

۲۴

متصدی امور دبیرخانه شورا

فیرورق

۱۴/۷/۹۵

۲۵

متصدی امور دفتری

فیرورق

۱۴/۷/۹۵

۲۶

کارشناس شهرسازی

فیرورق

۱۴/۷/۹۵