loading...
آگهی استخدام,نیازمندی همشهری
آخرین ارسال های انجمن
کاریاب بازدید : 27135 شنبه 23 بهمن 1395 نظرات (0)

شروع ثبت نام آزمون استخدامی منطقه ای سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین بخشی ازنیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی(بیمارستان عسلویه و درمانگاه دلیجان) در استان های بوشهر و مرکزی ، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می نماید.لذا بدینوسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی می رساند که ثبت نام در این آزمون طبق مفاد این آگهی ) از طریق مراجعه حضوری و تحویل مدارک به مدیریت درمان استان مورد تقاضا به نشانی مندرج در این آگهی ( در عناوین شغلی قید شده در قالب فایل Pdf قابل مشاهده و دانلود می باشد.ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ آغاز و لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ پایان می پذیرد . کلیه متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز ، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند .شرایط عمومی استخدام :
۱ -تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ -اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
۳ – دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی .
۴ -دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی های الزم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر .
۵ -دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم. (ویژه آقایان)
۶ -داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۷ -نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
۸ -استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصالح به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.
۹ -داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی سازمان تامین اجتماعی باشند.

تذکر: مالک عمل تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ و محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ می باشد

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی

شرایط اختصاصی استخدام:

۱ – مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضا براساام مقااطع و رشته های تحصیلی مندرج در ایان آگهای می باشد .
داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور  کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش- رشته تحصیلی  آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع   تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سایر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
توجه : اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش مالک عمل بوده و در صورتیکه رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده مالک عمل خواهد بود.

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی

لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند،  خودداری نمایند.
۲ – شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گردد:

۱/۲ -دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۴ سال.

۲/۲ -دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط معدل و با شرط سنی حداکثر ۳۰ سال.

۳/۲ -دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۶ سال تمام

۴/۲ -دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر۲۸ سال تمام.

۱/۲ -دارندگان مدرک تحصیلی دکترا (عمومی) با حداکثر۳۵ سال تمام.

* مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد مالک عمل خواهد بود.
تبصره ۱ : مدت خدمت سربازی، طرح الیحه نیروی انسانی، انجام خدمات قانونی، مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان ، شرکت های ماموریتی و تکلیفی (به شرح مندرج در این آگهی) ، کارگزاری های رسمی سازمان و نیروهای شاغل در رسته بهداشتی و درمانی بیمارستان های میلاد  البرز و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت می نمایند ، با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال دال بر تائید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان درمورد ایثارگران به حداکثرسن مندرج در شرایط فوق مشروط به آن که ازحداکثر ۳۵ سال و برای مقاطع تحصیلی دکتری (عمومی) ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می گردد.

د- نحوه تحویل مدارک:
متقاضیان واجد شرایط می بایست با توجه به استان و عنوان شغلی مورد تقاضا مدارک مندرج در این آگهی را از روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۰ لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ در ساعت اداری و صرفا به صورت حضوری به مدیریت های درمان استان ذیربط به آدرس مندرج بشرح ذیل مراجعه و به دبیرخانه مدیریت درمان مربوطه تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمنا مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .

اخذ مدارک بعد از تاریخ فوق (۹۵/۱۱/۲۴) به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
مدارک تحویلی و وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواهد بود . بنابراین قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضایان از احراز شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل نمایند. ضمنا تحویل مادارک هیچگونه تعهدی بارای استخدام در ساازمان ایجاد نخواهد کرد.
متقاضیان آزمون استان بوشهر به آدرس: بوشهر، خیابان امام خمینی، حد فاصل چهارراه دادگستری و میدان معلی، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر.
متقاضیان آزمون استان مرکزی به آدرس: اراک، انتهای خیابان قائم مقام فراهانی ، نرسیده بیه میدان امیام حسیین(ع)، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی.
زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
کارت شرکت در آزمون در روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۸ در محل مدیریت درمان استانهای مذکور توزیع و آزمون در روز جمعه ۹۵/۱۱/۲۹ در مراکز استانهای مذکور برگزار و ساعت شروع و محل برگزاری آزماون در زمان تحویل کارت به متقاضایان اعلام خواهد شد.
مواد آزمون عبارتند از:
آزمون عمومی :
-۱ ریاضیات و آمار مقدماتی ۲- زبان انگلیسی ۳- زبان و ادبیات فارسی ۴- آشنایی مقدماتی با رایانه -۵ معارف اسلامی ۶- شناخت تامین اجتماعی ۷- اطلاعات عمومی ۸- استعداد و هوش

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی

* اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف اسلامی معاف باوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد .
آزمون تخصصی :
در مقاطع تحصیلی بالاتر از دیپلم ،علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در این آگهی انجام خواهد شد.

متقاضیان محترم به منظور مشاهده متن آگهی استخدامی، عناوین شغلی و مدارک تحصیلی، جزوه آشنایی اجمالی با تامین اجتماعی و فرم ثبت نام و جهت دریافت هر کدام از فایل ها بر روی آن ها کلیک نمابند.

جهت دریافت دفترچه آزمون استخدامی اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده لیست رشته های مورد نیاز اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت جزوه آشنایی اجمالی با تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده آگهی در سایت اصلی اینجا کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 8814
 • کل نظرات : 215
 • افراد آنلاین : 48
 • تعداد اعضا : 4714
 • آی پی امروز : 262
 • آی پی دیروز : 383
 • بازدید امروز : 3,940
 • باردید دیروز : 17,794
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 3,940
 • بازدید ماه : 397,315
 • بازدید سال : 2,606,907
 • بازدید کلی : 51,530,745