ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش به فروردین 97 موکول شد.